APOCALYPTO 2007

Na přípravách a hladkém průběhu Apocalypta se podílelo 12 organizátorů, přičemž jen Náčelník věnoval přípravě závodu na 200 hodin. Pěti auty se najezdilo během příprav a samotné akce skoro 2500 km. Zorganizovány byly dvě oficiální výjezdní porady.

Jsme rádi, že se akce líbila, o čemž svědčí i pár výroků z účastnických dotazníků: „Děkuju vám za tuhle skvělou akci.“ „Zvítězil jsem nad sebou a svejma nohama.“ „Konec byl prostě strhující.“ „Díky, bylo to super.“

Sponzoři Apocalypta 2007:

 • ČEZ, a. s.
 • rodina Polova

Další poděkování patří:

 • Provincii bratří Františkánů
 • sdružení Velký vůz
 • panu Zdeňku Mikešovi
 • otci Filipu Janu Rathouském
 • starostům obcí Koberovy, Vyskeř a Karlovice
 • osadnímu starostovi a jednateli sdružení Sychrovák
 • paní Hlubočkové
 • pánům Poloprutskému
 • Kořínkovi
 • Černému
 • Burešovi
 • Kašíkovi
 • Šenberkovi
 • Janečkovi
 • Vondráčkovi.
 • Stejně tak děkujeme všem organizátorům za svou energii, peněžní prostředky a volný čas.

Statek.org, mikesovi@seznam.cz